İçerik yerelleştirmeye giriş: Birden fazla dilde video oluşturma

İçerik tablosu
  1. Giriş
  2. Altyazı
  3. Dublaj
  4. Seslendirmeler
  5. İçerik Yerelleştirme araçları
  6. Yerelleştirme çalışmalarını engelleyen dilsel zorluklar
Bağlantı kopyalandı!
90 Seconds
8 yıl önce ・4 dakika okuyun

Bir şirket dışa açılarak ve yabancı ülkelerde pazarlama yaparak müşteri tabanını önemli ölçüde genişletebilir. Ancak küresel pazarlama, ülkeler arasındaki kültürel, dilsel, sosyal ve yasal farklılıklara uyum sağlamak söz konusu olduğunda pek çok zorluğu beraberinde getirir. Bu zorlukların üstesinden içerik yerelleştirme çalışmalarıyla gelinmelidir.

İçerik yerelleştirme, pazarlama içeriğinin yabancı bir pazara uyarlanması sürecidir. Yazılı ve sözlü bilgilerin çevrilmesi genellikle yerelleştirmenin en zorlu kısmıdır. Yine de, aynı dilde faaliyet gösteren yeni bir pazara ulaşırken bile yerelleştirme çabalarının gerekli olduğunu unutmamak önemlidir.

Bir şirketin web sitesine şirketin ürün ve hizmetlerini açıklamak için bir video yerleştirilirse, genellikle şirketin ana dilinde bir diyalog ses parçası ile oluşturulacaktır.

Bununla birlikte, yazılı dilin görüntülendiği klipleri de içerebilir. Video yerelleştirmenin ilk adımı genellikle konuşma ve yazı dilini yeni bir hedef dile çevirmektir.

Altyazı

Altyazı genellikle bir videoyu yerelleştirmenin en kolay yoludur. İçeriğin, ekranın alt kısmında yer alan yazılı çeviriler aracılığıyla çevrilmesini sağlar.

Bir videoda ne kadar sözlü diyalog bulunduğuna bağlı olarak, altyazı sadece birkaç kısa cümlenin hedef dile çevrilmesini gerektirebilir.

Bu noktadan sonra, video görüntülerinin düzenlenmesi genellikle basit bir meseledir. Bu şekilde, çevrilen satırlar videoda konuşulduğu gibi eş zamanlı olarak ekranın alt kısmında yayınlanır.

Altyazı, içerik yerelleştirmesini ele almanın yalnızca uygun maliyetli bir yolu değildir. Aynı zamanda ürün veya hizmeti kendi ülkesiyle ilişkilendirmek istiyorsanız da iyi bir fikirdir.

Söz konusu ülkenin söz konusu sektörde belirli bir prestiji varsa, şirket ürün veya hizmetinin ana ülke veya ana dil ile özdeşleştirilmesine çok bariz bir şekilde izin vermek isteyebilirsiniz.

Dublaj

Ekrandaki hoparlörler videodaki diyaloğu sağlıyorsa, videonun ses yerelleştirmesine izin vermek için dublaj gerekli olacaktır.

Bu, kaynak dildeki videonun ses parçası arka plana atıldığında en ekonomik şekilde yapılabilir. Bu arada, hedef dildeki dublaj orijinal parçanın üzerine yerleştirilir.

Videoda ne kadar çok konuşmacı varsa, dublajlı parçayı oluşturmak için o kadar çok sesin bulunması gerekir. Bu da çok sayıda aktörün konuşurken yüzlerinin gösterildiği bir videoyu seslendirmeyi biraz zor ve maliyetli hale getirir. Bir videoyu seslendirmenin bir başka zorluğu da görünen konuşmacının ağız hareketlerini ses parçasıyla koordine etmektir.

Seslendirmeler

Bir videodaki konuşmacı ekran dışında bulunuyorsa, hedef dilde konuşan bir konuşmacı tarafından sağlanan bir seslendirme parçası, videonun dil açısından yerelleştirilmesine olanak tanıyacaktır.

Bir videoda seslendirme yapmak için, bir şirketin orijinal senaryoyu doğru bir şekilde tercüme ettirmesi gerekir. Ayrıca, ana dili ideal olarak hedef dil olan bir anlatıcı bulmalıdırlar.

Seslendirmeler, video kaynak dosyası seslendirme parçasından ayrı olduğunda uygundur. Bu seslendirme durumu idealdir çünkü - dublajın aksine - ortaya çıkan videonun kalitesi, kalite açısından orijinal video kadar iyi olacaktır. İzleyiciler videonun orijinal olarak hedef dilde yayınlanmak üzere oluşturulmadığını anlayamayacaktır.

İçerik Yerelleştirme araçları

Şirketler bazen yabancı pazarlara açılmanın imkansız olduğunu, çünkü dil engelinin çok fazla masraf yaratacağını düşünürler. Ancak online çeviri hizmetlerinin varlığı sayesinde profesyonel bir çeviri şaşırtıcı derecede ekonomiktir. Bu araçlar, içerik yerelleştirme sürecinin hayati bir parçası haline geliyor.

Bu hizmetlerden biri de Gengo'dur. Gengo, çeviriye ihtiyaç duyanları dünyanın dört bir yanında bulunan anadili İngilizce olan kişilerle buluşturan çevrimiçi bir çeviri hizmetidir. Gengo gibi bir sitenin ücretleri kelime başına sadece 0,05 dolardan başlıyor. Bu kadar düşük ücretlerle şirketler 400 kelimelik bir metni yalnızca 20 dolara tercüme ettirebilir.

Yerelleştirme çalışmalarını engelleyen dilsel zorluklar

Çeşitli dilsel faktörlere bağlı olarak bazı yabancı pazarları hedeflemek diğerlerine göre daha zor olacaktır. Özellikle sorunlara yol açmasıyla bilinen bir dili ele alalım: Arapça.

Arapça genellikle hedeflenmesi en zor dillerden biri olarak kabul edilir. Belirsizliğe ve yanlış çeviriye yatkın bir dildir. Arapça kısmen bir zorluk teşkil etmektedir. Dilbilimsel olarak birbirinden anlaşılmaz birçok bölgesel lehçeye bölünebilir.

Yazılı Arapça bile bir sorun teşkil etmektedir çünkü dünya dillerinin çoğundan farklı olarak sağdan sola doğru yazılmaktadır.

İlginç bir şekilde, anadili Arapça olanlar internette gezinmekte bile zorlanıyor çünkü bu dilde çalışan arama motorları yok.

Arapça yazmak için mevcut bir yazım denetimi programı bile yok. Arapça'da optik karakter tanıma sağlayan yazılımı bir kenara bırakın.

Belirli bir dilde içerik yerelleştirmenin zorluğunu düşünürken, Arapça'yı zorlaştıran bu faktörleri göz önünde bulundurun. Bölgesel lehçelerin öne çıkması, dilin yazılı biçimi ve dilin İnternet teknolojisine adaptasyonu.