Hoe een freelance Pro TikTok Creator inhuren?

Geschreven door 90 Seconds
Laatst bijgewerkt: 4 oktober 2023
Hoe een freelance Pro TikTok Creator inhuren?

Het inhuren van een freelance Pro TikTok Creator begint met het bepalen van de omvang van de opdracht door de klant. Verschillende Pro TikTok Creators kunnen verschillende rollen spelen, afhankelijk van het project en de verwachtingen van de klant. 

Sommige merken willen bijvoorbeeld dat de maker betrokken is bij de creatieve visie en richting van het project, omdat deze Pro Creators de werking van de TikTok-gemeenschap het beste kennen. Aan de andere kant kunnen sommige merken de rol van de maker beperken tot het produceren en afleveren van de creatieve behandelingen zoals vermeld in de briefing. Het is dus zeker belangrijk om vooraf duidelijk te definiëren naar welke vaardigheden je op zoek bent voordat je met kandidaten spreekt.

Waar moet je op letten?

Je moet geen Pro TikTok Creator inhuren zonder op zijn minst een goede, objectieve blik te werpen op de vroegere werkcreaties en voorbeeldrollen van de potentiële kandidaat.

Werkproducten spreken boekdelen wat betreft de vaardigheden, kennis en capaciteiten van de kandidaat. Als de kandidaat eerder geproduceerde TikTok-video's presenteert, moet je letten op het aantal views en likes dat hij/zij heeft geoogst. Dit zou het beste illustreren/een goede graadmeter zijn voor de capaciteiten van de kandidaat om virale en succesvolle korte videocontent te produceren.

Een vergelijkbare prestatie in deze videovoorbeelden zou ook de consistente kwaliteit van het werk van de maker benadrukken. Dit is om er zeker van te zijn dat de kandidaat echt bedreven is in het maken van korte videocontent en dat zijn succes niet slechts een eenmalig succes is.

Word persoonlijk

Neem geen aanwervingsbeslissing op basis van een formeel gesprek van 20 minuten. Ga persoonlijk met de kandidaat om en breng wat tijd met hem door. Het doel is om meer te weten te komen over de sterke en zwakke punten van de kandidaat en over zijn interpersoonlijke vaardigheden.

Dat wordt duidelijk bij sterke kandidaten die een goed gesprek kunnen voeren. Ze kunnen praten over hun werk, hun opleiding, hun doelen en vooral over de lessen die ze uit eerdere valkuilen hebben getrokken.

Aangezien de baan van een Pro TikTok Creator uiteindelijk gekoppeld is aan sociale media, zou het een goed idee zijn om de kandidaat te vragen naar zijn of haar ideeën over het sociale medialandschap. Van hieruit kun je een indruk krijgen van de houding en passie van de kandidaat ten opzichte van sociale media.

Vragen voor een potentiële kandidaat

Begrijpt u de functieomschrijving die we hebben gegeven en kunt u die aan mij uitleggen?

Wat onderscheidt jou van andere Pro TikTok Creators die zich aanmelden voor dit project?

Wat zijn uw gedachten over het potentieel van de sociale media?

Wat zijn volgens u uw zwakke punten en hoe pakt u die aan?