Masa depan kerja menanti

Inkgot menugaskan video Berita Syarikat yang disetempatkan untuk Singapura, termasuk rakaman stok, suntingan dan suara ke atas.

Video yang paling banyak dilihat