ผู้หญิงในเทค

Adaptavist ได้สร้างชุดวิดีโอการสรรหาบุคลากรสําหรับแคมเปญ Women in Tech โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าชมไซต์อาชีพของพวกเขา

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด