เรื่องราวที่เล่าขานของญี่ปุ่น: ทรายและหินซันอิน

แคมเปญเนื้อหาทั่วประเทศสําหรับ Japan Airlines ซึ่งมีเนื้อหาระดับจังหวัดท้องถิ่นตามธีมการเดินทางเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแบรนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนกับ TripAdvisor

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด