ถุงกระดาษอันยิ่งใหญ่

Primark สร้างวิดีโอวิธีใช้ด้วยถุงกระดาษลายเซ็นของพวกเขาเพื่อแบ่งปันแนวคิดในการรีไซเคิลถุงสําหรับเทศกาลอีสเตอร์

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด