เศรษฐกิจโลกในรูปภาพ

วิดีโอแอนิเมชั่นที่สร้างโดย 90 Seconds เพื่อแสดงแดชบอร์ดภาวะถดถอยของ Schroders ที่บอกพวกเขาเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคม 2022 คืออะไร

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด