กรณีศึกษาเจ้าของโรงแรมในประเทศไทย

กรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยทํางานร่วมกับเอ็กซ์พีเดียเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไร

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด