ชุดเนื้อหาทางสังคมระดับภูมิภาค

IBM ได้สร้างชุดวิดีโอวิทยากรในหลายสถานที่สําหรับชุดเนื้อหาทางสังคมระดับภูมิภาครวมถึงในหัวข้อการพัฒนาทักษะ AI ของนักเรียนทั่วแอฟริกา

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด