เปิดร้านในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง

บทสัมภาษณ์โดยตรงที่มีการเปิดร้าน Primark UK อีกครั้งในช่วงการระบาดใหญ่

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด