การวัดผลกระทบของโซเชียลมีเดีย

ผู้ค้าสมัยใหม่ลงทุนในโซเชียลมีเดียเพื่อทําการตลาดและขยายธุรกิจของพวกเขาเพราะการโพสต์นั้นฟรีความเสี่ยงต่ําและเป็นวิธีที่ง่ายในการรับและมีส่วนร่วมกับลูกค้า อย่างไรก็ตามผู้ค้าไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาและการลงทุนของพวกเขานําไปสู่การขายหรือไม่ ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์โซเชียลที่กําลังจะมาถึง Marsello ต้องการแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาสามารถทําให้การตลาดโซเชียลมีเดียฉลาดขึ้นสําหรับผู้ค้าทุกรายได้อย่างไร

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด