ผู้สําเร็จการศึกษาจากแมสซีย์

Massey Business School ต้องการแสดงสิ่งที่ผู้สําเร็จการศึกษานํามาสู่ที่ทํางานและเน้นถึงคุณค่าที่ผู้สําเร็จการศึกษาของ Massey มีส่วนร่วมในที่ทํางานและสิ่งที่ทําให้พวกเขาโดดเด่นกว่าใคร

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด