บริการการเรียนรู้

เคพีเอ็มจีต้องการสร้างวิดีโอแอนิเมชันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ คุณสมบัติ และผลลัพธ์ของ KPMG Learning Services ทําให้ผู้ชมมีความเข้าใจในประสบการณ์ของผู้ใช้

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด