ชุดการสรรหาบุคลากรสําหรับตลาดญี่ปุ่น

อันที่จริงได้มอบหมายชุดวิดีโอรับสมัครงาน 8 รายการพร้อมการถ่ายทําหลายตําแหน่งสําหรับตลาดญี่ปุ่น

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด