เรื่องราวของเมย์ฟลาวเวอร์

IBM ได้มอบหมายวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อสร้างเนื้อหาชิ้นหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของ Mayflower มีมนุษยธรรมและแสดงให้เห็นว่า IBMers สร้างผลกระทบในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างไร

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด