รางวัลดีเทค อวอร์ดส์ 2021

90 Seconds สร้างวิดีโอทั้งหมด 6 รายการ โดยมีผู้เข้ารอบสุดท้าย ประธาน และพันธมิตรสําหรับ D-Tech Awards 2021 การถ่ายทําทําได้ในหลายสถานที่และวิดีโอสุดท้ายทั้งหมดได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไฮไลท์สําหรับการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด