การเฉลิมฉลองของภูมิภาค

แคมเปญการสร้างแบรนด์ของ IHG เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สําคัญ AMEA ของพวกเขา

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด