รวมทีมเข้าด้วยกัน

จากระยะไกลเป็นสตาร์ทอัพในนิวซีแลนด์ แพลตฟอร์มของพวกเขาเป็นศูนย์กลางทางสังคมที่ใช้อวตารพร้อมการประชุมเกมโซเชียลและกิจกรรมสําหรับทีมระยะไกล พวกเขาต้องการสร้างวิดีโอโปรโมตนักลงทุนที่จะใช้เพื่ออธิบายปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของตนกําลังแก้ไข

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด