รับแรงบันดาลใจจากวิดีโอเหล่านี้ที่สร้างขึ้นสําหรับ ความรัก, นิลส์