เรื่องราวความสําเร็จของลูกค้ากับเหอเป่ย Zhiyoujie

Bobst จําเป็นต้องสร้างชุดวิดีโอเรื่องราวของลูกค้า หนึ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติเหอเป่ย์ Zhiyoujie วัสดุใหม่เทคโนโลยี จํากัด

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด