โปรแกรมเอกอัครราชทูต

Laureus Sport for Good ก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของเนลสันแมนเดลา Laureus Sport for Good ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและคุ้มค่าเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเอาชนะความรุนแรงการเลือกปฏิบัติและความเสียเปรียบในชีวิตของพวกเขา

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด