Wat is een Live Stream Producer?

Geschreven door 90 Seconds
Laatst bijgewerkt: 4 oktober 2023
Wat is een Live Stream Producer?

Live stream-producenten zijn steeds crucialere crewleden in de hedendaagse mediaproductie-industrie, vanwege de toenemende vraag naar virtuele en livestreamevenementen.

Live stream producenten, of live producenten, kunnen in dienst zijn van zowel media productiehuizen of bedrijven. Videoproductiehuizen zouden graag een ervaren live producer hebben als onderdeel van hun makersgemeenschap, terwijl bedrijven het op prijs zouden stellen een live producer te hebben om te helpen de live web- of broadcaststreaming van hun virtuele bedrijfsevenementen te vergemakkelijken.  

Met hun expertise kunnen live stream-producenten merken helpen bij het presenteren en delen van inhoud met kijkers over de hele wereld. 

Producenten van livestreams zijn in wezen verantwoordelijk voor een naadloos productieproces van de livestreamvideo. Om dit te bereiken hebben ze technische expertise nodig in de werking van de gebruikte audio- en videoapparatuur en is kennis van de bandbreedtevereisten voor live streaming content ook ideaal. 

Andere verantwoordelijkheden zijn het assisteren bij doorloopsessies om de kwaliteit van camera's en microfoons te garanderen. Daarnaast fungeren live streaming producers als adviseurs zodat zowel vooraf opgenomen als live gestreamde videobeelden de gewenste toon volgen en professioneel blijven.  

Dit is een baan in de media-industrie die, hoewel relatief nieuw, een groot potentieel heeft om uit te groeien tot een hoofdbestanddeel in het huidige digitale tijdperk.

Primaire rollen

Evenement productie

Nauw samenwerken met de regisseur en ander creatief personeel om het gewenste virtuele evenementlandschap vakkundig te coördineren is een van de belangrijkste taken voor een live stream producer. 

Diepgaande kennis van en het vermogen om de optimale belichting en hoek te vinden om een scène vast te leggen, is een vaardigheid die hier van pas zal komen. 

Daarnaast zou bekendheid met live videospecificaties van verschillende populaire kanalen en sociale mediaplatforms hier essentieel blijken te zijn. Dit is om ervoor te zorgen dat een live stream-producent van tevoren weet welk type apparatuur en video-instellingen kunnen worden gebruikt om de beste videokwaliteit te leveren. 

Inzicht in de basisprincipes van dramatisch vertellen en de basisprincipes van het bewerken kan van pas komen voor deze primaire rol als je zowel vooraf opgenomen als live videobeelden moet combineren. 

Van producenten van livestreams mag ook worden verwacht dat zij bijstand en ondersteuning verlenen bij livestream-evenementen, mochten zich complicaties voordoen. 

Om ervoor te zorgen dat de productie geen vertraging oploopt, kan het nodig zijn dat live stream-producenten helpen met het opzetten van de studio en het voorbereiden van de set als er een krap tijdschema is.

Live stream-producenten zijn vaak verantwoordelijk voor de financiële conformiteit van het project met het gegeven budget, rekening houdend met grote uitgaven zoals de huur van locaties en apparatuur.

Afhankelijk van de locatie en het budget is de live stream-producent ook verantwoordelijk voor het inhuren van andere crewleden. Voorbeelden hiervan zijn cameramannen, special effects technici en lichtassistenten.

Live stream-producenten moeten ook de productietijdlijn van de video in de gaten houden om er zeker van te zijn dat het project volgens plan verloopt.

Als er problemen zijn tussen de cast en de crew en/of de studio, is de live producer gewoonlijk degene die ingrijpt en bemiddelt.

Secundaire rollen

Communiceren met filmcrew

Net als alle andere video- en filmproducties, bestaan broadcast- en livestreamproducties uit een bekwaam team van individuen die samenwerken. Om de productie soepel te laten verlopen, moeten live stream-producenten effectief en snel kunnen communiceren met de rest van de crew, vooral tijdens de live stream-productie zelf. 

Snel denken en oog voor detail zijn hier ook cruciaal, vooral als je videobeelden maakt voor een live publiek.

Het verstrekken van opleiding

Virtuele en live evenementen kunnen variëren van een paar uur tot een paar dagen. Ze kunnen ook plaatsvinden op meerdere locaties. Afhankelijk van de duur en de locatie van het evenement kunnen regisseurs en productieleiders verwachten dat live stream-producenten training geven aan andere productieteamleden. 

Dit is om ervoor te zorgen dat, mocht de livestream-producer niet beschikbaar zijn op een bepaalde locatie of op een bepaald tijdstip, de rest van de crew in staat zal zijn om onvoorziene complicaties snel op te lossen. 

Initiatief nemen en het productieproces vooruit helpen is ook een gewaardeerd aspect van deze rol op de set.