Wat is een assistent-directeur?

Geschreven door 90 Seconds
Laatst bijgewerkt: 4 oktober 2023
Wat is een assistent-directeur?

Een Assistent Regisseur is een cruciaal onderdeel van het videoproductieproces en is verantwoordelijk voor het assisteren van de productiemanager en regisseur bij verschillende aspecten van de productie. Er zijn verschillende rollen binnen het Assistant Director team, elk met specifieke verantwoordelijkheden.

Eerste assistent-directeur

De eerste assistent-regisseur (1st AD) is primair verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de productie. Hij of zij werkt nauw samen met de regisseur, de productiemanager en ander belangrijk personeel om ervoor te zorgen dat de opnames op schema blijven en dat alle nodige regelingen worden getroffen. De 1st AD beheert de planning van de cast en crew, houdt toezicht op de logistiek van de apparatuur en het script en zorgt voor een productieve en doelgerichte werkomgeving. Hij of zij speelt een cruciale rol in het coördineren van de verschillende elementen van de productie om een soepele gang van zaken te garanderen.

Tweede assistent-regisseur

De tweede assistent-regisseur (2nd AD) is de belangrijkste assistent van de eerste assistent-regisseur en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken. De 2nd AD werkt nauw samen met de productiecoördinator om de dagelijkse callsheets te maken, die de crew voorzien van essentiële informatie over de opnamedag, waaronder het schema en belangrijke details. Ze helpen bij het coördineren van de logistiek van de productie, waaronder het organiseren van de crew, het beheren van papierwerk en het faciliteren van communicatie tussen verschillende afdelingen.

Derde assistent-directeur

De Third Assistant Director (3rd AD) werkt nauw samen met de 1st AD en kan ook samenwerken met de 2nd AD. Hun verantwoordelijkheden bestaan vaak uit het coördineren van activiteiten op de set, zoals het verplaatsen van acteurs van de basis naar de opnamelocatie, het organiseren van scènes met mensenmassa's en het aansturen van een of meer productieassistenten. Ze spelen een cruciale rol in het soepel laten verlopen van de productie op de set door te assisteren bij verschillende taken en het ondersteunen van de algemene operaties.

Over het algemeen werkt het team van assistent-regisseurs samen om de productiemanager en regisseur te ondersteunen bij het beheren van de verschillende aspecten van de productie. Ze zorgen ervoor dat de opnames op schema blijven, houden de werkomgeving scherp en coördineren de logistieke en administratieve elementen van de productie. Hun bijdragen zijn essentieel voor de succesvolle uitvoering van een film- of videoproject.