Professionele gedragscode

Geschreven door 90 Seconds
Laatst bijgewerkt: 12 september 2023

Voordat je lid wordt van 90 Seconds, moet elke maker eerst akkoord gaan met de algemene voorwaarden die je hier kunt vinden. hier

We nemen deze voorwaarden zeer serieus en raden je aan het volledige document te raadplegen om er zeker van te zijn dat je elke bepaling begrijpt. Hieronder hebben we de Gedragscode gekopieerd voor het gemak van verwijzing. 

Gedragscode

90 Seconds zet zich in voor een omgeving die respectvol en vrij van intimidatie en discriminatie is voor alle belanghebbenden, met inbegrip van makers, merken, werknemers en klanten. We tolereren geen intimidatie of discriminatie van onze werknemers, klanten of externe dienstverleners. Je gedrag heeft invloed op onze reputatie en is een weerspiegeling van ons merk.

Dienovereenkomstig stemt u ermee in om al uw personeel (d.w.z. degenen die voor u werken als werknemers of onderaannemers) te volgen en ervoor te zorgen dat zij een professioneel gedragsniveau hanteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  • elk Werkcontract en de bijbehorende vereisten integer en volgens de hoogste normen van professioneel gedrag uitvoeren;
  • onze klanten, hun werknemers en onze werknemers met respect, hoffelijkheid en professionaliteit behandelen en met hen communiceren;
  • afzien van het uitvoeren van enig Project en/of het communiceren met onze Klant(en) en medewerkers terwijl zij onder invloed zijn van geestverruimende middelen, inclusief maar niet beperkt tot drugs of alcohol;
  • afzien van het vragen of accepteren van iets van waarde van onze klanten of externe dienstverleners;
  • zich te onthouden van het direct of indirect werven van klanten met het doel extra werk binnen te halen ten nadele van onze zakelijke relatie met onze klanten;
  • het niet bespreken van de voorwaarden van het project waarvoor je bent ingehuurd, inclusief de compensatievoorwaarden, met anderen dan ons;
  • een verzorgd en professioneel voorkomen hebben tijdens het werken aan een project.

Als u niet in staat bent om onze Gedragscode na te leven, dient u ons en Cliënt hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Je stemt ermee in dat jouw schending van deze Gedragscode een wezenlijke schending van deze Voorwaarden is, die ons het recht geeft om deze Voorwaarden onmiddellijk te beëindigen zonder verdere verwijzing naar jou.

90 Seconds tolereert zelfs geen kleine overtredingen van de Schepperscode.