Diilhamkan oleh video ini yang dibuat untuk Rakan Pelaburan Pelancongan NZ