Diilhamkan oleh video ini yang dibuat untuk Keputusan Antarabangsa