Diilhamkan oleh video ini yang dicipta untuk Sukarelawan Pemuliharaan Australia